Jogi közlemény

Weboldalaink használatának feltételei és a használat jogi szabályozása

A BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a jelen kiszolgálón megjelenő dokumentumok, tájékoztatók, publikációk és interaktív funkciók (továbbiakban Oldalak) használatának jogát csakis az alábbiak tudomásulvételével engedélyezi:

(a) A jelen kiszolgálón megtalálható Oldalak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.
(b) A jelen kiszolgálón található Oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
(c) Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

Az (a - c) pontokban meghatározott feltételek nem vonatkoznak a jelen webhely külső megjelenésére és elrendezésére, mivel ezt a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyek értelmében a webhely elemei (logó, grafika, hang, kép) sem egészükben, sem részben nem másolhatók és nem továbbíthatók a BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. írásos engedélye nélkül.

A felelősség korlátozása

A BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nem vállal semmilyen felelősséget az ezen kiszolgálón megjelentetett oldalakon található tartalom, illetve szoftver bármilyen célra történő alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet, űrlapot a "jelen állapotában" minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azokat előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatjuk. A BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, vagy bármilyen más kárért - korlátozás nélkül - beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával, vagy az üzleti információ elvesztésével, vagy az adatvesztéssel kapcsolatos károkat.

Adatkezelési és felelősségi nyilatkozat

A BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a jelen webhelyére tájékozódási célból belépő Felhasználókról semmilyen adatokat nem gyűjt, szerez meg és tárol (így pl. a bejelentkezés helyére, a bejelentkezéskor használt szoftver típusára, vagy a bejelentkezés időpontjára vonatkozó adatokat).

A BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a jelen webhelyén adatokat kérhet be űrlapokon keresztül a valamelyik szolgáltatását igénybe venni szándékozó Felhasználóktól. Az űrlapokon bekért és a Felhasználó által önként megadott adatokat kizárólag az adatmegadás helyén megjelölt célra használja fel és harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.

A BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. jelen webhelyén az űrlapok kitöltését megkönnyítő kis szövegeket (cookie-kat) helyezhet el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget a BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. számára sem a Felhasználó számítógépéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyekről a Felhasználó úgy dönt, hogy megismerteti az üzemeltetővel. Az eljárást a BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. szigorúan betartja. A Felhasználó választhat, hogy el kívánja-e fogadni a cookie-kat. Amennyiben nem kívánja elfogadni a cookie-k használatát, akkor beállíthatja webböngészőjét oly módon, hogy az értesítést küldjön a cookie-k elhelyezésének kérelméről, vagy automatikusan letiltsa a cookie-k használatát.

A BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. bár minden tőle elvárhatót megtesz az adatrögzítések során megadott adatok titokban maradásáért, nem felelős az adatok esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért.

A BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. minden tőle elvárhatót megtesz a jelen webhelyre kitett programok működésének biztosításáért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek az űrlapokkal összefüggésben, azok működésképteleneségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve a közölt adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása miatt következnek be.